Playboy

Je zou minstens 70 try-outs van je oudejaarsshow spelen. In oktober zat er vanwege de coronamaatregelen maximaal 150 man in de zaal waar normaal 600 mensen terechtkunnen. Beland je dan
voor je gevoel nog wel in een warm bad?

HP/DeTijd

Als deze corona-periode iets goeds heeft gebracht, dan is het wel dat de theaters worden gedwongen zich te herpositioneren. Men moet zich weer afvragen: waarom zou het publiek voor ons theater kiezen? Dat heeft men lange tijd niet hoeven doen.